ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 169732327000

Α.Φ.Μ.: 802090096

Address.

Ευκαλύπτων 15
71409 Ηράκλειο, Κρήτη

Phone Numbers.

Phone: 2810237198